Çağdaş eğitim anlayışı ve araştırmadaki öncülüğüyle bilgi ve yeteneklerini ulusal ve uluslararası düzeyde insanlık ve ülke yararına kullanarak endüstriye yön veren Otomotiv Mühendisleri yetiştirmektir.